skip to Main Content

088 0203700 vso.hetmozaiek@attendiz.nl logo-somtoday

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak op school. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, een advies bevoegdheid of een bevoegdheid tot instemming. De medezeggenschap van VSO Het Mozaïek bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden.

 

Heeft u interesse om mee te denken over de kwaliteit van ons onderwijs en over het beleid op onze school? Meld u zich dan bij dhr. Peter Weideman. Wij zijn altijd op zoek naar meedenkende ouders! Dit kan ook door te mailen naar peter.weideman@attendiz.nl

17
Back To Top
Zoeken