skip to Main Content

088 0203700 vso.hetmozaiek@attendiz.nl logo-somtoday

Documenten

Schoolgids1

In onze schoolgids geven we praktische informatie over de school. U krijgt achtergrondinformatie over toelating, doelstellingen en meer. Ook vertellen wij u over de opbrengsten van onze school.

Schoolplan

Hier vindt u het schoolplan 2020-2024 van VSO Het Mozaïek Almelo.  Het schoolplan vloeit voort uit het Instituutsplan van de Stichting Attendiz en heeft samenhang met het zorgplan en de borgingsmap.

S(CH)OP

S(CH)OP

In het S(CH)OP staan de zeven kernwaarden die de school hanteert, zoals door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs ontwikkeld.

Meldcode

Meldcode

De Meldcode is een stappenplan waarin beschreven staat hoe we om moeten gaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol

In dit invulprotocol beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Documenten Attendiz

Documenten Attendiz

Via onderstaande link gaat u naar een overzicht van de documenten die ook op de website van Attendiz staan en voor alle scholen van Attendiz gelden.

Formulieren

Formulieren

Aanvraag formulier en info i.v.m. leerplichtwet, vakantieverlof buiten schoolvakantie en andere gewichtige omstandigheden

Fysiek Beperkend Handelen

Fysiek beperkend handelen

Onder de knop ‘Download bestand’ kunt u het protocol fysiek beperkend handelen vinden. Deze hanteren wij op VSO Het Mozaïek.

Verlofaanvraag

Verlofaanvraag

Via de verlofaanvraag kunt u voor uw kind vrij vragen voor een huwelijksfeest, etc.

passende plek

Toelatings- en plaatsingsbeleid

Hier kunt u het Toelatings- en plaatsingsbeleid van VSO Het Mozaïek inzien.

Back To Top
Zoeken